Idag släpper Svenska Jägareförbundet en ny app för iPhone och Android; Viltappen. Med Viltappen kan man lära sig om de vanligaste däggdjuren och fåglarna i Sverige och med hjälp av bild, (spår, spillning, utseende), text och ljud enkelt kunna identifiera dem när man är ute i naturen. För närvarande innehåller applikationen ett 20-tal däggdjur och fåglar, men fler kommer att läggas till under 2012.

På Viltappens startskärm har man snabb tillgång till applikationens alla funktioner. Där kan man t.ex. hitta information om arter, spår, läten och notera dina egna upplevelser.

Under Info arter får man tillgång till all information om en art i form av text, bild och ljud. Här kan man till exempel se bilder på artens spår, lyssna på dess läte eller läsa om kännetäcken, utbredning, föda och fortplantning och arten och människan.

Med funktionen Egna upplevelser kan man själv notera sina egna upplevelser i naturen. Man kan här spara en anteckning i form av text men även spara ljudklipp (som man själv spelar in) och bilder direkt från telefonens kamera eller från redan tagna bilder.

Applikationen är gratis och finns att ladda ner på App Store respektive Android Market. Länkar för nedladdning hittar du nedan.