Alla inlägg i “Malmö Mediakanal”

Malmö Mediakanal

Malmö mediakanal är en public access-kanal. Det betyder att vi har ett speciellt uppdrag att låta medborgarna, som annars har svårt att komma till tals i det övriga medieutbudet, få en kanal att uttrycka sig i.

Fortsätt läsa…