Studentlund

STUDENTLUND

Din ultimata guide till lunds Studentliv

ALLT OM STUDENTLUND

Studentlund är din överlevnadsmanual som student vid Lunds universitet. Akademiska föreningen, Kuratorskollegiet och Lunds universitets studentkårer erbjuder dig med Studentlund en möjlighet att komma tillrätta med staden och dess studentliv. Detta genom sin utförliga evenemangskalender, möjligheter att ansluta dig till sociala medier, information om universitetet samt om många av de praktiska problem som du påträffar som student.

Denna lekfulla app erbjuds både på svenska och engelska och kommer att vara din nyckel till att veta var och när det händer!

Endast för iPad-användare: Interaktiva puffar för aktuella evenemang!

Flattr

FLATTR

Add money to your likes.

Flattr meets the physical world

The official Flattr application for the conference, the world’s first flattrable conference. People at the conference will be able to flattr sessions, speakers, exhibitors and other participants with this application. It has also been used on several other conferences such as CrowdConf and Geekend. The application bridges the gap between Flattr and the physical world and enables you to not only flattr content on the web but people in the physical world.

Flattr is a social micropayments service enabling you to give money to the things you love. Flattr for iPhone allows you to flattr people right in the application by scanning Flattr IRL codes.

You can also flattr your friends and let your friends flattr you with the generated Flattr IRL code.

The application is available for both Android and iOS.

Viltappen

VILTAPPEN

Viltappen – ett måste för alla naturintresserade

Information om Sveriges vanligaste viltdjur

Viltappen ger dig vägledning i mötet med vilda däggdjur och fåglar. Du får hjälp att förstå hur du ska känna igen respektive art och avtrycken de lämnar efter sig i naturen. Men Viltappen har också information om artens utbredning, föda, fortplantning och relation till människan.

Viltappen innehåller funktioner som visar dig våra vanliga djurs kännetecken, spår och läten.

Därtill har Viltappen en funktion som gör att dina egna upplevelser i naturen kan sparas i form av anteckningar, ljud och bild. På detta sätt blir också enkelt för dig att dela med dig av dina upplevelser till andra.

Hämta Viltappen – den berikar dina upplevelser bland djur och natur!